Toespraak van Josée Goethals, voorzitter vzw AZIZ, jubileumfeest van 8 mei 2011

 

 

Hartelijk welkom

 

We vieren het jubileum van AZIZ

8 mei 2001: statuten van AZIZ in het Belgisch staatsblad

8 mei 2011: feest

 

Ik wil graag beginnen met woorden van dank.

Dank voor uw aanwezigheid

Dank aan Frank van de Peer die voor vandaag uitstekende muzikanten kon engageren

Dank aan de personen die vandaag als vrijwilliger werken om dit feest te laten slagen

Dank ook aan de gemeente Zemst

AZIZ heeft veel samengewerkt met de gemeente, maar ook veel steun van de gemeente gekregen. Grote dank en erkentelijkheid voor

·         2004- voor de grote tentoonstelling Vluchten is van alle tijden

·         2008- steun voor de regularisatie van de familie Üstüner

·         2009- overname van het Wereldfeest, zodat dit een duurzaam karakter kreeg.

·         De opname van aandachtspunten van AZIZ in de jaarlijkse 11 november viering, in vredesgemeente en de gemeentelijke raad ontwikkelingssamenwerking

Dank aan de vele verenigingen en scholen van groot-Zemst die op één of andere manier samenwerkten met AZIZ

Dank tenslotte aan de ex-asielzoekers die na de moeilijke periodes van wachten op papieren, met veel moed aan nieuwe toekomst bouwen.

 

 

Ik zal u niet bezighouden met een overzicht van alle activiteiten die AZIZ in de afgelopen 10 jaar heeft georganiseerd. Er zijn er immers zo veel.

Ik heb er een overzicht van opgeschreven in een “jubileumboek” én ook toegelicht waarom we dat allemaal deden.  Dat staat op de website www.aziz.be . Dankzij Marcel Van Coile en mijn echtgenoot Gilbert is daar ook een overzicht van foto’s uit de afgelopen 10 jaar aan toegevoegd.  

 

Het jubileumboek bevat o.a. een rubriek ‘observaties uit 10 jaar vrijwilligerswerk met asielzoekers’. Ik heb daarin vaststellingen en aandachtspunten verzameld o.a. over taalbarrière, het moeilijke leven tijdens de asielprocedure en ook daarna als er toelating is gegeven om in België te blijven, confrontatie met andere leefregels, integratie, werken.

 

Het zijn vaststellingen en aandachtspunten waarvan vele ingezeten Belgen die hun informatie uit de media halen, absoluut geen benul van hebben. Vele mensen denken in zwart – wit termen (wat wij doen is goed, wat de anderen doen is onvoldoende of slecht). Terwijl de werkelijkheid altijd grijzig is, met goed en tekortkomingen gemengd.

 

Let wel, de leden van AZIZ zijn niet naïef als ze zich humanitair opstellen en als ze kritisch zijn ten opzichte van de huidige malaise over migratie en asiel.

We beseffen wel degelijk dat er moeilijkheden zijn. Maar je kan de moeilijkheden aangrijpen om de zaniken, mensen tegen mekaar op te zetten en slachtoffers te criminaliseren.

Of je kan proberen te analyseren waar de oorzaken liggen van de moeilijkheden, om er gericht iets aan te doen.

 

De vzw AZIZ heeft in de afgelopen 10 jaar veel informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd over de herkomstlanden waar veel asielzoekers vandaan komen én over de samenlevingsproblemen. In dit opzicht waren we uniek in het verenigingsleven van Zemst.

 

Tegelijk hebben mensen van AZIZ ook geluisterd naar de asielzoekers die in het centrum van Zemst verbleven en naar diegenen die nog hulp vroegen of contact onderhielden nadat ze toelating tot verblijf kregen. In die zin zijn we uitermate uniek in het Zemstse verenigingsleven.

 

Ik kan u verzekeren dat vele mensen die we als asielzoeker leerden kennen, ondertussen een positieve evolutie in hun leven doormaakten en hun bijdrage leveren in ons land.

Ze werken als kelner of zelfstandige uitbater in de horeca, als vrachtwagenchauffeurs, groenwerkers, bouwvakkers, schilders, schoonmakers, paramedici, zelfs als succesvolle documentaire- en theatermaker ….  Kinderen studeren. Meerderen hebben de Belgische nationaliteit. Enkelen kochten al een eigen huis….

 

 

Mijn conclusie na 10 jaar vrijwilligerswerk is dat we aan twee kanten kunnen verbeteren.

 

Nieuwkomers die het moeilijk hebben – en ze hebben het allemaal moeilijk – moeten beseffen dat migranten het altijd en overal moeilijk hebben om een nieuwe toekomst in het aankomstland op te  bouwen. Dat is een keerzijde, ook het gemis van hun familie en dierbaren, maar de pluszijde is dat ze hier kansen krijgen die ze in hun eigen land blijkbaar niet hadden. Dat ze die kansen dan ten volle gebruiken.

 

Ingezeten die het moeilijk hebben met al die migratie moeten beseffen dat migratie veroorzaakt worden door onrecht – of dat nu oorlog, corruptie of armoede is. En dat we dat we dat niet moeten afreageren op de slachtoffers, maar dat we onze kritiek beter richten op de instanties die er niet in slagen om het onrecht en de ongelijkheden en in de wereld te verminderen, bv omdat er veel minder geld besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking  dan aan wapenproductie …. We moeten ons niet laten opjutten door de brede media die alleen maar ongelukken en schietpartijen als nieuws beschouwen en door partijen die stemmen willen winnen door mensen tegen mekaar op te zetten. Laten we open kansen geven aan nieuwkomers, met hen spreken, ze betrekken in ons werk en dagelijkse omgang. 

 

En om met iets heel klein te beginnen: een goeiedag zeggen tegen mekaar.

Vooral de Afrikanen zijn verbaasd dat wij in België mekaar zonder aankijken voorbijlopen. Dat is toch onbeschoft, vinden zij. Wie goeiedag zegt aan mekaar, toont respect en krijgt respect. Ik vind dat een goede opmerking en stel voor dat we voortaan – vroeger deden we dat - opnieuw gaan groeten naar voorbijgangers, of het nu een ingezetene of vreemdeling is.

 

Dat is wat ik wilde zeggen.

Het programma voor vandaag:

-          de brunch tafel blijft open tot 12u30. En na 14u kan u nog eten wat overgebleven is.

-          We luistern naar het concert van Emre GÜltekin, Malick Pathé Sow en Vardan Hovassinian tot 14u. Tussenin is er een pauze.

-          Daarna treedt Jeronimo Terrones op met ballonnen en goocheltrucs voor de kinderen

-          En om 14u30 treedt Hattrick Mechelen op met een djembé workshop en dans. Hattrick Mechelen is een sociaal project dat mensen die het moeilijk hebben helpt met sport, muziek en begeleiding naar diensten en naar werk. Dankzij de vluchtelingendienst van Mechelen is AZIZ met dat project in contact gekomen en stimuleert nu asielzoekers van het centrum om eraan mee te doen.