Doelstellingen

Doelgroepen en doelstellingen


1. Mensen op de vlucht


De vzw AZIZ is in 2001 opgericht door vrijwilligers om asielzoekers in het lokaal opvangcentrum Zemst te helpen. Vele jaren hebben we er informatie en ontspanning gegeven. Sinds 2014 werd dit moeilijker, alhoewel er nog steeds contacten zijn.  


De vzw AZIZ heeft meerdere mensen op de vlucht begeleid bij hun asielaanvraag, en hun aanvraag humanitaire regularisatie.  We namen de nood van families in Zemst ter harte, werkten daarbij samen met gemeente en scholen en betrokken er de bevolking bij.


Humaniteit en solidariteit zijn de motor van de werking. Asielzoekers zijn mensen zoals iedereen, niemand verlaat familie, geliefden en vertrouwde omgeving zonder goede redenen en zonder pijn. De asielprocedure doorlopen en integreren in een nieuw land zijn zeer moeilijke opgaven.

De vereniging helpt bij moeilijkheden, bestrijdt uitsluiting en bevordert kansen en integratie. AZIZ zet zich ook af tegen racisme en vreemdelingenhaat. Elk lid respecteert de autonomie van de asielzoeker of de nieuwkomer, gaat discreet om met informatie verkregen uit persoonlijke contacten, zet zichzelf op de tweede lijn in verhouding tot de professionele hulpverlening.


2. Bevolking

 

Vanaf de start richt de vzw zich ook tot de bevolking met de thema’s van asiel, migratie en integratie. Gemeente en verenigingen worden geïnformeerd en betrokken in de activiteiten. Hulp en begeleiding van personen volstaan immers niet, ook mentaliteiten en structuren moeten aangepakt worden.


Integratie is een opgave voor drie kanten: de overheid schept het kader, de nieuwkomer integreert zich, de ingezeten bevolking opent zich voor hem / haar.

In de  loop van de jaren groeide een tegenstelling tussen bevolkingsgroepen die bang en afwijzend zijn voor vreemdelingen en bevolkingsgroepen die solidair zijn met mensen op de vlucht. Gedwongen vlucht en gekozen migratie worden door mekaar gehaald en met steeds grotere weerstand en strengheid behandeld. Bescherming en fundamentele rechten worden vergeten. Oorzaken worden niet aangepakt. AZIZ probeert daartegen in te gaan.