Vzw Asielzoekers Integratie Zemst

 

Jaaroverzicht 2011 (5 blz)

 

Het jaar 2011 was voor AZIZ een jubileumjaar.

 

Het jubileumfeest op 8 mei bracht veel nieuwkomers en ingezeten bij mekaar. We produceerden een jubileumbrochure met uitleg over onze motieven, de evolutie van onze werking over de afgelopen 10 jaar en met observaties over asielzoekers en nieuwkomers vanuit het werkveld (beschikbaar op www.aziz.be).

 

In de voorbereiding op de algemene vergadering die plaats vond op 30 juni 2011, hebben we met het bestuur de werking en activiteiten geëvalueerd.

De context van ons vrijwilligerswerk is negatiever geworden: tegenover asielzoekers en/of mensenhandelaars die misbruik maken van asiel- en regularisatieaanvragen neemt de overheid steeds strengere maatregelen, de perceptie van de bevolking is negatief. Anderzijds wijzen het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen en grote organisaties zoals UNHCR, IOM e.a. op de onmiskenbare relatie tussen oorlogslanden en vluchtelingen.

De bestuursgroep van AZIZ besloot dat het meer dan ooit nodig is om actief te blijven werken aan informatie en bewustmaking over asiel en migratie, omdat de echte vluchtelingen slachtoffer dreigen te worden van de negatieve context. Ook is er nog heel veel werk aan integratie van nieuwkomers, zowel van de kant van de nieuwkomers als van de kant van de ingezetenen.

 

 

Overzicht van de activiteiten

 

1. Educatie en vorming

 

Enerzijds voor doelpubliek ‘bevolking van Zemst’

 

 

- film ‘Salah, een Afrikaanse toubab?, 15-01-2011

- film ‘ Invictus’, 9-02-2011

- film ‘Slumdog Millionnaire’ , 23-03-2011

- film ‘The wooden camera’, 20-04-2011

- film ‘Entre la coupe et l’élection’, 18-05-2011 met inleiding door Monique Mbeka Phoba, regisseuse van de film, in samenwerking met vzw Hattrick Mechelen

 

 

 

Anderzijds voor doelpubliek ‘asielzoekers’

 

AZIZ  brengt regelmatig een bezoek aan de asielzoekers in het opvangcentrum van OCMW Zemst. Het doel is luisteren naar vragen van de bewoners, informatie geven en mogelijkheden voor activering en netwerking zoeken.

Eén van de acute problemen in 2011 was de schaarste aan huurkamers voor asielzoekers die toelating tot verblijf kregen (als erkend vluchteling, bijkomend beschermde, geregulariseerde). AZIZ heeft een viertal personen aan een kamer kunnen helpen en heeft hen ook begeleid bij de nodige administratieve stappen. Er is ook veel werk besteed aan een tweetal moeilijke dossiers. Voor ontspanningsmogelijkheden werkten we samen met Hattrick Mechelen.

 

 

 

 

2. Uitstappen voor de kinderen van nieuwe families in Zemst

 

AZIZ begeleidt 3 families van nieuwkomers (ex-asielzoekers) in Zemst. Dat betekent in de praktijk: raad geven, computerproblemen helpen oplossen, formulieren uitleggen, participatie bevorderen …. Dit jaar was er veel werk met de school- en studiekeuze van de kinderen.

 

 

3. Bewustmakingsactiviteiten

 

AZIZ investeert vrijwilligerswerk en geld om bij het breed publiek meer bewustzijn te bevorderen over asiel, diversiteit, integratie van (ex)asielzoekers ….

 

·         Josée Goethals was één van de sprekers in het paneldebat over ‘asiel en migratie’ in het Sint-Jozefinstituut op 4-03-2011 te Ternat

 

·         Jubileumfeest met brunch en concert, in de Schranshoeve Eppegem. Exact op de 10de verjaardag van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad, 8-05-2011. Met muzikanten van grote klasse: Malick Pathé Sow, Emre Gültekin en Vardan Hovanissian. En met de djembé-muzikanten van de Mechelse Hatrick. Doel van het feest was ontmoeting, van nieuwkomers (ex-asielzoekers) onderling die nu verspreid over het land wonen, van AZIZ-vrijwilligers met hen, en ontmoeting met de bevolking. Dit opzet slaagde. De opkomst was een mooie mix van ingezeten Belgen en nieuwkomers en een mooi voorbeeld van samenwerking.

 

·         AZIZ had een stand tijdens Open Poort, Pinksterjaarmarkt Zemst, 13-06-2011, en wordt jaar na jaar meer bekend voor blini’s en poffertjes!

 

·         AZIZ had een benefietstand tijdens het Wereldfeest in Eppegem op 4 september 2011.

Het gezin van Mohamed Igeh uit Elewijt en een aantal vrouwen van de Somalische gemeenschap van Antwerpen verkochten Somalische pannenkoeken met vulling. De opbrengst van de stand werd overgemaakt naar IHH, een grote islamitische internationale hulporganisatie die o.a. vanuit België hulpgoederen stuurt naar Somalische vluchtelingen in de kampen zoals deze van Dabaab.

 

·         AZIZ verzorgde – traditiegetrouw sinds 2004 -  de receptie van de 11-nov herdenking 2010 in Eppegem. 3 jonge Somaliërs hielpen mee. De toespraak van Josée ging dit jaar over de parallel tussen jonge Afghanen die door hun familie naar Europa worden gestuurd en jonge Vlamingen tijdens de eerste wereldoorlog die naar Frankrijk werden gestuurd (ontleend aan journaliste Veerle Beel in De Standaard).

 

·         Bij de Pluim-actie 2011 van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met 10 regionale Vlaamse TV-zenders kreeg Josée Goethals een nominatie van Ring-TV.

Net voor de aanvang van de filmavond van 16 november kwam een ploeg van Ring-TV naar zaal Ons Huis van KWB Weerde en maakte een degelijke reportage over AZIZ.

De reportage is bewaard op www.aziz.be.

 

4. Steunverlening

 

 

5. Kadervorming

 

Bij AZIZ is ‘deskundigheid opdoen’ belangrijk, om goede analyses te kunnen maken van de vele problemen en vragen van (ex)asielzoekers. Om ofwel zelf adviezen en hulp te kunnen geven ofwel om te weten naar welke bevoegde en gespecialiseerde diensten we kunnen doorverwijzen.

 

 1. Slotavond van de AMOS-campagne ‘Migratie heeft oorzaken. Pers bericht erover’, 25-01-2011 te Mechelen
 2. Colloquium ‘Vrouwenbesnijdenis en religie’, 4-02-2011 te Brussel
 3. Studiedag ‘De rechten van de mens, wat ben je ermee’,op 1-04-2011, Commissie Juridische Bijstand Leuven
 4. Reflectiedag ‘identiteit en verbondenheid’ ter voorbereiding van de Vlaamse vredesweek, 2-04-2011, Pax Christi Antwerpen
 5. Toelichting ‘dossier Minderheden in Vlaams-Brabant, 2010’, 26-04-2011 te Vilvoorde
 6. Studiedag ‘Voorbij de papieren. Over de toekomstoriëntering met mensen zonder wettig verblijf’, 20-06-2011, Samenlevingsopbouw Brussel.
 7. Infosessie ‘Vrijwillige terugkeer en re-integratie van Niet Begeleide Minderjarigen (NBMVs), 15-09-2011, IOM Brussel
 8. Avondlezing ‘Migratie en detentie in Europa’, 22-09-2011, UCSIA Antwerpen
 9. Studiedag ’60 jaar Vluchtelingenconventie’, 14-10-2011, EMN Brussel
 10. Jubileumviering IOM 60 jaar, 20-10-2011, Brussel
 11. Colloquium‘Oorlog herdenken om de Vredesgedachte te versterken’, 8-11-2011 Vlaams Vredesinstituut te Brussel
 12. Conferentie over de alternatieven voor detentie. 16-11-2011,UNHCR Regionale Vertegenwoordiging voor West-Europa, te, Brussel.
 13. Studienamiddag ‘L’avenir de la Convention de Genève: les défis’, 18-11-2011,  Vluchtelingenwerk & CIRE te Brussel.
 14. Colloquium ‘Internationale bescherming en “schadelijke traditionele praktijken”, 22-11-2011, INTACT-UNHCR, Brussel.
 15. Avondlezing ‘Forgotten genocides’, 24-11-2011, UCSIA Antwerpen
 16. Colloquium ‘La Convention de Genève aujourd’hui: les enjeux’, 16-12-2011, Vluchtelingenwerk en CIRE te Brussel

 

6. AZIZ is actief lid van

 

·         GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Zemst), omdat vluchtelingen- en emigratieproblemen in verband staan met situaties waar ontwikkelingssamenwerking ook mee geconfronteerd wordt.

-    Open GROZ avond met Prof. Dr. Gynaecologe Marleen Temmerman, 19-10-2011

-    Open GROZ-avond met reisverhalenschrijfster Lieve Joris, 06-12-2011.

 

·         Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Josée werkt mee in diverse werkgroepen, krijgt daar veel informatie en geeft ook ervaringen van het werkveld door voor het lobbywerk.

 

Op de Algemene vergadering van Vluchtelingenwerk op 26-11-2011 werd Josée opgenomen in het bestuur (een mandaat van drie jaar).

 

·         het ‘Project Juridische bijstand aan asielzoekers’ van Vluchtelingenwerk dat regelmatig overleg organiseert voor de advocaten vreemdelingenrecht en eerste lijn begeleiders van asielzoekers in de regio Mechelen.

 

·         Forum Vluchtelingen Mechelen. In 2011 vonden enkele vergaderingen plaats, maar geen publieke activiteiten.

 

·         Mechelse Hattrick. De samenwerking dateert van juni 2010 toen AZIZ een groep asielzoekers uit het centrum van Zemst kon laten deelnemen aan een voetbaldag. Hattrick is een wereldwijde vrijwilligersbeweging die sociaal zwakkeren probeert te activeren langs voetbalsport.

 

·         AZIZ was vertegenwoordigd op

-    de Somalische feesten van 12-03 en 24-09-2011 te Antwerpen

-    de informatieavond over Zemst-Sokone, 19-04-2011

-    het voetbaltornooi voor vluchtelingen, 15-07-2011 in het Vrijbroekpark te Mechelen

-    het Orlando restaurant, 25-09-2011 te Mechelen

-    de dag ‘Meet & Greet’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 9-10-2011 te Brussel

-    overleg ACW over armoede en over gemeentelijke politiek, 5-12-2011 te Elewijt

-    studienamiddag ‘Theater van de onderdrukten’, 19-12-2011, Pax Christi met de Koerdische,  Tsjetsjeense en Russische gemeenschappen te Leuven

 

7. Publicaties

 

·         website www.aziz.be met o.a. de fotoselectie over 10 jaar AZIZ door Gilbert Desmet

·         brochure ’Tien jaar vrijwilligerswerk in de vluchtelingensector’ geschreven door Josée Goethals m.m.v. Kris Geysen, en nagezien door Frieda De Ruysscher en Vluchtelingenwerk Vlaanderen (32 blz). Lay out door fotograaf Marcel Van Coile..

·         artikel ‘Vzw AZIZ. Al tien jaar sterk in vrijwilligerswerk” in De Zemstenaar, mei 2011

 

 

8. Activiteiten van de multiculturele muziekgroep aKt 

 

Zaterdag 8 januari : VLOS vluchtelingenfeest, Sint-Niklaas

Donderdag 16 juni :Slotactiviteit cursus Arabisch CVO, Mechelen

Zaterdag 30 juli : Huwelijksjubileum Josée en Gilbert, Weerde

Zondag 7 augustus :optreden tijdens ' Klassiek op het plein', Dageraadplaats Antwerpen

Zondag 21 augustus optreden tijdens 'Klassiek op het plein', Dageraadplaats Antwerpen

Zaterdag 3 september :Buurtfeest Rietveld-Heideland, Mortsel

Zondag 4 september : Frank techniek Wereldfeest Schranshoeve, Eppegem

Zaterdag 10 september : Avondje ten gunste van Senegal, Mechelen

Zaterdag 10 december : Kerstmarkt Gemeentehuis Sint-Antonius, Zoersel