Samenwerking met andere organisaties


Samenwerking in Zemst

 www.zemst.be


 AZIZ is lid van de GROZ (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Zemst), en werkt samen met diverse verenigingen in de gemeente


De multiculturele muziekgroep aKt hoort bij de vzw

Contact: frank.van.de.peer@pandora.be

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

www.vluchtelingenwerk.be Vzw AZIZ is lid van deze koepelorganisatie die ongeveer 50 lidorganisaties telt.

Het adres van het vast secretariaat met een 20-tal medewerkers is: Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel


Als koepel behartigt VwV het thema ‘vluchtelingen’ in België en volgt wat er internationaal gebeurt.

VwV informeert en ontwikkelt hulpacties of projecten voor en met asielaanvragers, vluchtelingen, mensen zonder wettige papieren, levert juridisch advies, brengt hulpverleners samen in platformen en werkt aan beleidsbeïnvloeding.


Als beweging werkt VwV aan sociale verandering en ontwikkelt daarvoor campagnes. Vele initiatieven voor en over vluchtelingen zijn verzameld in de databank www.gastvrijegemeente.be.

 

Gastvrij Netwerk

http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk

 Vzw AZIZ is lid van de vzw GN die opgericht werd in 2015. GN brengt omvat vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen van Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Het doel is vooral informatie, ervaring en goede praktijken onder de lokale groepen uit te wisselen.

GN is autonoom maar werkt samen met VwV.


In 2016 leverde GN een Toolkit om vrijwilligersgroepen te helpen: http://www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk#sub-208


De voorzitter van AZIZ, Josée Goethals, is voorzitter van Gastvrij Netwerk 2015-2018.